Tarkasta yksityishenkilön luottotiedot 14,90sis.alv.24%

 • Haku
 • Tunnistus
 • Maksu
 • Raportti

Tilaamalla hyväksyt toimitusehdot Lue ehdot tästä

Ennen luottotietojen tarkastamista sinun pitää tunnistautua pankkitunnuksillasi. Kun luottotietoja haetaan kohteen henkilötunnuksella, luottotietoraportilla näytetään henkilön virallinen nimi, mikäli hänelle on rekisteröity luottotietolain nojalla luottotietomerkintöjä (§13) tai tietoja mahdollisista yrityskytkennöistä (§12). Muussa tapauksessa henkilön nimitietoja ei ole käytettävissä.

Varmistathan haetun henkilön henkilöllisyyden henkilötodistusta kysymällä. Muistathan, että henkilön luottotietojen tarkistaminen edellyttää luottotietolain mukaista syytä.

Luottotietojen tarkastaminen

Dun & Bradstreet palvelee luotonantajia tarjoamalla heille tietoja luottopäätösten tueksi. Henkilöluottotieto-rekisteriin kerätään lähinnä viranomaislähteistä tietoja maksun tai suorituksen laiminlyönneistä taikka muita luottotietolain 13§:n mukaisia tietoja sekä rekisteröityjä koskevia yksilöinti- ja yhteystietoja lain edellyttämän ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi. Rekisterin tietoja luovuttaa ensisijaisesti luoton myöntämistä tai luotonvalvontaa varten. Muita lainmukaisia tarkoituksia ovat muun muassa vuokrasopimuksen tekeminen ja työnhakijan arvioiminen.

Omien luottotietojen tarkistaminen

Sinulla on oikeus saada tietää mitä tietoja sinusta löytyy luottotietorekisteristä, mistä rekisteriin talletetut tiedot ovat peräisin ja kenelle sinua koskevia henkilöluottotietoja on viimeisen vuoden aikana luovutettu. Lue lisää

Vuokralaisen luottotietojen tarkistus

Jokaisella vuokra-asunnon tarjoajalla on oikeus tarkistaa asunnonhakijan luottotiedot. Tiedot auttavat mahdollisen vuokralaisen maksukyvyn arvioinnissa. Luottotietojen lisäksi kannattaa varmistaa vuokralaisen henkilöllisyys, työpaikka ja tulot oikeiksi sekä kysellä hänen elämäntilanteestaan.

Asunnonhakijan luottotietoja selvitettäessä hakijalle tulee ilmoittaa siitä, että hänen tietonsa tarkistetaan. Hyviä tapoja ilmoittaa luottotietojen tarkistamisesta on esimerkiksi maininta sopimusehdoissa tai suullinen ilmoitus asunnonhakijoita tavatessa. Yksi vaihtoehto luottotietojen tarkistamiselle on pyytää hakijaa itse toimittamaan luottotietorekisteriotteensa.

Väärinkäyttääkö joku henkilötietojasi?

Omaehtoinen Luottokielto-merkintä (OLK) vähentää tätä riskiä. Bisnoden henkilöluottotietorekisteriä käyttävät luotonantajat näkevät OLK-merkinnän luottotiedoissasi ja se on heille impulssi varmistaa luotonhakijan henkilöllisyys.  Lue lisää

Tietosuoja

Yksityisen turvaaminen ja aukoton tietosuoja ovat Bisnoden ehdottomia ohjenuoria. Toimiminen hyvän luottotietotavan mukaisesti on meille kunnia-asia samoin kuin tietosuojalainsäädännön ehdoton noudattaminen tietojen käsittelyssä ja luovuttamisessa. Tietosuojaseloste sekä toimintailmoitus luottotietotoiminnan harjoittamisesta on toimitettu tietosuojavaltuutetulle, joka on myös toimintaamme valvova viranomainen.

Tarkasta omat tietosi

Voit tarkastaa omat tietosi MyBisnode-palvelussa 9,90 €

Siirry tarkastamaan »

Suojele itseäsi identiteettivarkauksilta

Sinun pitää tietää mitä tiedoillesi tapahtuu, jotta pystyt reagoimaan ajoissa

Suojaa vain 49,90€/vuosi »

Raportti sisältää:

 • Henkilötunnus
 • Maksuhäiriömerkinnät
 • Muut luottohäiriömerkinnät
 • Maksuhäiriötyypit
 • Velkojat
 • Summat
 • Yritysyhteydet
Malliraportti   >