Tarkasta yksityishenkilön luottotiedot 14,90sis.alv.24%

 • Haku
 • Tunnistus
 • Maksu
 • Raportti

Luottotietojen tarkistus

Luottotietoja tarvitaan moniin päätöksentekotilanteisiin. Luottotiedot tarkistamalla voidaan selvittää henkilön luottokelpoisuus ja näin pienentää luotonantajan riskiä luottotappioihin. Luottotiedot kertovat henkilön taloudellisesta asemasta, velvollisuuksien ja sitoumusten hoitokyvystä sekä oikeustoimikelpoisuudesta. Luottotiedot voi tarkistaa helposti netistä ja se on nopea ja edullinen toimenpide.

Luottotiedot eivät ole julkisia, eli kuka tahansa ei voi katsoa kenen tahansa luottotietoja ilman kohteen suostumusta. Pelkkä uteliaisuus ei siis riitä syyksi luottotietojen tarkistamiseen. Toisen henkilön luottotiedot voi kuitenkin tarkastaa, jos siihen on laissa määritelty peruste. Tällainen peruste voi olla esimerkiksi velan perintä tai asunnon vuokraaminen. Luottotietojen tarkistusta ei voi kieltää, jos lainmukainen peruste on olemassa.

Myös omat luottotiedot voi tarkistaa helposti. Esimerkiksi työnantajalle tai vuokraisännälle voi proaktiivisesti toimittaa omat luottotietonsa, ja osoittaa tätä kautta luottokelpoisuutensa omaehtoisesti. Omat luottotietonsa tarkastamalla saa tiedon siitä, mitä tietoja luotonantaja näkee luottoa antaessa.

Milloin toisen henkilän luottotiedot saa tarkistaa

Toisen henkilön luottotiedot saa tarkistaa vain silloin kun se on tarpeellista esimerkiksi seuraavista syistä (Luottotietolaki 19§):

 • Luoton myöntäminen
 • Toisen henkilön tiedot voi tarkastaa silloin, kun on myöntämässä hänelle luottoa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi lainan antamista, laskulla myymistä, luottokortin myöntämistä tai tililuoton avaamista. Vaikka myisi laskulla säännöllisesti vanhalle yhteistyökumppanille, kannattaa asiakkaan maksuvalmius tarkistaa säännöllisin väliajoin, sillä se voi muuttua ajan kuluessa.

 • Luotonvalvonta
 • Luottotiedot voi tarkistaa luotonvalvontaan vedoten, jos henkilö on velkaa tai hänen tililuottonsa on maksamatta. Myös henkilön omistama luotollinen tili tai luottokortti sallivat tietojen kysymisen luotonvalvonnan nimissä.

 • Perinnän suunnittelu ja velan perintä
 • Velkojalla on oikeus saada tietoa velallisen maksukäyttäytymisestä ja tähän vedoten tarkastaa hänen luottotietonsa. Luottotietoja voi kysyä perinnän suunnittelussa tai muissa perinnän eri vaiheissa.

 • Vuokrasopimus
 • Vuokranantajalla on oikeus vaatia vuokralaisen luottotietoja asunnon tai muun tilan vuokraamisen yhteydessä. Vuokralainen voi toimittaa luottotietonsa itse tai vuokranantaja voi tarkistaa ne. Vuokranantaja voi varmistua tällä tavoin vuokralaisen maksukyvystä ja pienentää mahdollisia riskejä vuokranmaksun suhteen.

 • Työntekijän tai työnantajan arviointi
 • Työnantaja saa tietyissä tilanteissa tarkistaa sekä työnhakijan että työntekijän luottotiedot, varsinkin jos työ vaatii erityistä luottamusta tai siihen liittyy välitön taloudellinen vastuu työnantajan omaisuudesta. Työnantajan tulee ilmoittaa henkilölle tietojen tarkastamisesta.

 • Vastuuhenkilöasema
 • Henkilön ollessa vastuuhenkilöasemassa organisaatiossa, on tietyillä tahoilla oikeus tarkistaa hänen luottotietonsa varmistuakseen tämän taloudellisista sitoumuksista. Tällä on merkitystä, kun yritys esimerkiksi hakee luottoa tai tekee sopimuksia.

 • Takaus tai pantin anto
 • Takaajalla on oikeus tarkistaa velallisen luottotiedot hänen maksukyvykkyytensä selvittämiseksi. Tällä varmistetaan, että takaaja voi varautua etukäteen, jos laina lankeaa hänen maksettavakseen.

 • Viranomaisen tiendosaantioikeus
 • Viranomaisella on tietyissä tilanteissa oikeus saada tiedot henkilön maksukyvykkyydestä valvonta- tai tarkastustehtävän suorittamiseksi, esimerkiksi tuen myöntämisen yhteydessä.

 • Sopimusehtojen määrittely
 • Luottotietoja voi tarkistaa sopimusehtojen määrittelyyn, jos sopimuksen teosta ei voi kieltäytyä.

Saatuja tietoja tulee käsitellä huolellisesti eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Tietoja ei myöskään saa julkaista. Tietojen tarkistamisesta jää merkintä ja tietojen kysyjän täytyy myöhemminkin pystyä todentamaan syy luottotietojen kysymiselle.

Mitä luottotiedoista selviää?

Luottotiedot voivat olla puhtaat, eli tällöin luottotiedot ovat kunnossa tai sitten luottotietoihin on voitu rekisteröidä maksuhäiriömerkintä, joka on syntynyt laskun tai velan laiminlyönnistä tai muu lisäys kuten edunvalvontatieto. Luottotietomerkintä voi vaikeuttaa tai jopa estää monien sopimusten tekemisen. Omat luottotiedot tarkastamalla voi varmistua tietojen oikeellisuudesta, jos merkintöjä löytyy. Luottotiedot saa kuntoon hoitamalla maksuvelvoitteensa. Maksuhäiriömerkintä säilyy kuitenkin 2-4 vuotta sen syntymisestä. Luottotietojen menetyksen välttää maksamalla laskut ajallaan.

Suomessa on tällä hetkellä käytössä vain negatiivinen luottotietorekisteri, johon merkitään ainoastaan negatiiviset luottotiedot kuten maksuhäiriöt. Useimmissa EU-maissa taas käytetään positiivista luottorekisteriä, johon on kirjattu henkilöiden velat, tulot ja maksukäyttäytyminen. Positiivinen luottorekisteri kertoo lainanhakijan halusta ja kyvystä hoitaa maksuvelvoitteensa. Tämä tieto on yleensä kerätty hakijalta itseltään, kysymällä esimerkiksi palkkakuittia tai tietoja lainoista. Tästä tarkistamaan yksityishenkilön luottotiedot.